BremerMisjpoge

Ga naar de inhoud

Welkom bij de BremerMisjpoge


Misjpoge, het Jiddische woord voor 'familie', staat voor wat afstamming en afstammelingen van Mozes en Dina Bremer-Salomons verbindt; wij staan in een lange, oorspronkelijk en deels nog actuele Joodse traditie, van mensen door de eeuwen heen die lachten en huilden, intens leerden en lazen, baden en hard werkten, en geloofden in hun God, en in elk geval dat hun kinderen het beter zouden moeten krijgen.

Onze stamboom, op deze site aanwezig, vertoont de karakteristieke zandlopervorm van Europese Joodse families. De 'knik' in onze stamboom toont waar ook ons geslacht bijna voorgoed werd 'afgeknepen', maar herstelde, al valt het leed van toen onmogelijk te herstellen.

Dát wij überhaupt zijn, is mede door hen. Onder andere door de overlevenden die toch weer kinderen en kleinkinderen kregen, maar evenzeer door de velen die, bruut vermoord, géén kinderen en kleinkinderen konden krijgen; zonder dat gegeven zou onze stamboom er óók heel anders uit hebben gezien.

Deze website wil ook een monument zijn voor de té velen die wél deel uitmaken van onze familie en geschiedenis, maar door de sjoa nooit de kans kregen daarin blijvend hun normale rol te vervullen; als kind, ouder, partner, grootouder of ander familielid. Dit verhaal, deel van onze gezamenlijke geschiedenis, willen wij optekenen, vertellen en doorgeven.

Wij willen hun namen en levens eren want -zoals een Joods spreekwoord luidt- je bent pas echt dood als je bent vergeten.
Wij willen hun bestaan vastleggen en vereeuwigen; als schakel in de keten van Bremers, als refrein in ons familieverhaal, van generatie op generatie, of -in het Hebreeuws: (Lè dor wè dor)
לדור ודור .


Wilt u de Stichting BremerMisjpoge financieel ondersteunen, uw donaties zijn meer dan welkom op
rek.
NL87 TRIO 0379 6768 42 ten name van Stichting BremerMisjpoge, Amsterdam

Klik hier om u aan te melden als donateur
Terug naar de inhoud