Kinderen Mozes en Dina - BremerMisjpoge

Ga naar de inhoud

Kinderen Mozes en Dina

Onderzoeksvragen

U treft hier vragen waar voor wij graag uw hulp inroepen.
Mocht u informatie hebben die ons verder helpt met het onderzoek verzoeken wij u deze informatie te mailen aan: info@bremermisjpoge.nl, of via het  contactformulier . U kunt hier ook terecht met uw eigen vragen, danwel aanvullingen/opmerkingen op onze website.

Voor zover wij hebben kunnen nagaan hadden Mozes Levie en Dina Salomons 7 kinderen.

  • Hertog Mozes (1750),

  • Isaac Mozes (1756) - vertrokken naar Den Haag,

  • Esther Mozes (1758) - vertrokken naar Dordrecht,

  • Matje Mozes (1759),

  • Marianne Mozes (1764) - vertrokken naar Hoorn,

  • Hijman Mozes (1769),

  • Branca Mozes (1770).


Tussen 1750 en 1756 zijn er door ons geen gegevens aangetroffen over geboorten uit de verbintenis tussen Mozes en Dina. Evenmin tussen 1759 en 1764 alsmede tussen 1764 en 1769.
Het is denkbaar, kijkend naar de frequentie van geboorten dat er in de genoemde periodes wel kinderen zijn geboren. Echter in de Amsterdamse archieven is er niets in die richting gevonden.
Waren dit kinderloze jaren, zijn er in deze periode kinderen levenloos geboren, is er iets over het hoofd gezien of heeft het gezin tijdelijk elders gewoond?
Terug naar de inhoud