Verband Bremer en Breemer - BremerMisjpoge

Ga naar de inhoud

Verband Bremer en Breemer

Onderzoeksvragen

U treft hier vragen waar voor wij graag uw hulp inroepen.
Mocht u informatie hebben die ons verder helpt met het onderzoek verzoeken wij u deze informatie te mailen aan: info@bremermisjpoge.nl, of via het contactformulier. U kunt hier ook terecht met uw eigen vragen, danwel aanvullingen/opmerkingen op onze website.

Er is een Joodse familie Breemer in Amsterdam bekend waar geen familie band mee gevonden is.
Voor de 'Tak' Bremer, Heeft Hijman Mozes Breemer (let op, met 'ee'!) op 4 december 1811 de naam 'Bremer' aangenomen.

Omdat bij de ons bekende gegevens de naam Bremer en Breemer beide gebruikt worden, bestaat het vermoeden dat tussen beide families een band zou bestaan. Deze relatie is tot op heden niet gevonden, behalve dat enkele personen administratief onder de naam Breemer zijn geregistreerd (zie bv. Joseph Isaac Breemer (geboren 1781 te Amsterdam, maar vertrok naar Den Haag) en Levie Nathan Breemer (geboren 1830 te Dordrecht) ondertekenden zelf met Breemer en gaven de naam door aan hun nageslacht). Kortom, wel enkele Breemers, maar allen buiten Amsterdam.

In Amsterdam komen we als eerste Nathan Mozes Breemer tegen. Nathan Mozes was de zoon van Mozes Breemer en
Rijkje Emanuel Ameland en is op 3 maart 1819 getrouwd met Rachel Salomon Voddezoeker.

Net als bij Mozes Levie en Dina Salomons, die de stamhouders zijn van de Joodse Bremer stamboom, kunnen we zeggen dat Nathan Mozes en Rachel Salomon de stamhouders zijn van de Amsterdams Joodse Breemer boom.
De vraag die dan ook opkomt:

  • Is er een familieband tussen Mozes Levie en Nathan Mozes?


Terug naar de inhoud