Familieverhalen - BremerMisjpoge

Ga naar de inhoud

Verslag familieweekeinde 2014

BremerMisjpoge
Gepubliceerd door Albert Bremer in Diverse · 30 november 2015
Tags: Nederlands
Op 13 en 14 september was het zover: het familieweekend van de BremerMisjpoge.

Nadat 3 'neven' uit 2 takken van het nageslacht van Mozes en Dina Bremer na vele jaren naspeuring de stamboom van hun takken in beeld brachten, gaandeweg elkaar ontmoetten en de werkzaamheden combineerden, was er zo'n vijf jaar geleden al een voorproefje van het familieweekend. Nadat de tak van de Indische Bremers was 'ontdekt' -en daarmee het nageslacht van Mozes' en Dina haar dochter Esther Mozes- was er een zeer geanimeerd samenzijn op een zondag in Baarn, uiteraard 'verluchtigd' met spekkoek. Dit, in dubbele zin, smaakte naar meer!

Vele overlegsamenkomsten, telefonische besprekingen en e-mailuitwisselingen volgden, waarin gewerkt werd aan verder onderzoek naar de stamboom, maar ook steeds meer het idee vorm kreeg van een familieweekend, waarvoor de bekende nog levende nazaten van de inmiddels onderzocht drie (van de zeven!) takken van de stamboom zouden worden uitgenodigd. Geen betere locatie daarvoor dan een hotel -het Rechthuis- op slechts 200 meter van de Joodse begraafplaats in Muiderberg waar Mozes en Dina, en veel van hun nazaten, werden begraven.

In de aanloop naar dit samenzijn, hadden de neven al besloten om hun activiteiten voort te zetten onder de 'paraplu' van een Stichting, de Stichting BremerMisjpoge, waarmee zowel stamboomonderzoek als bevordering van contacten tussen familieleden nadrukkelijk van een privé-activiteit werden gemaakt tot een zelfstandige entiteit die zou kunnen worden overgedragen aan en voortgezet door anderen. De neven vormen daarvan vooralsnog het bestuur, maar hopen hiermee verzekerd te hebben dat voortgang niet enkel meer van hen afhankelijk is.

Tijdens een 'werkconferentie' van het bestuur in Simon's onderkomen in het Ligurische Bussana Vecchia, bleken de gastronomische en vinologische condities optimaal voor concretisering van de plannen voor het familieweekend: opzet voor het programma, tijdplanning, uitnodigingen, kostenbegroting, etc. kregen vaste vorm. In de daarop volgende periode was het 'slechts' nog een kwestie van uitwerken, voorbereiden en uitvoeren, regelmatig overleggen en nalopen, totdat het zover was.

Zaterdagmiddag, 13 september, werd besteed aan de 'opbouw', in afwachting van de komst van de eerste aangemelde bezoekers. Voor die dag hadden zich 33 mensen aangemeld en voor zondag 57, deels overlappend, waaronder zelfs familie uit Australië. Een aardige anecdote daarbij is dat twee Australische neven Robert Jansen en Jeff Bremer, die van elkaars bestaan niet wisten, elkaar via dit initiatief leerden kennen om te ontdekken dat ze slechts 15 km van elkaar wonen. Alleen hiermee werd al voldaan aan één van de doelstellingen, namelijk het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de nazaten van Mozes en Dina.

Om half acht opende Simon de bijeenkomst met een welkom, koffie met 'Bremers Beste Boterkoek' en een uiteenzetting, 'met lichtbeelden', over hoe de Bremers zich in de afgelopen eeuwen verspreid hebben over de wereld: naast Nederland huisvesten nu ook o.a. Australië, Nieuw-Zeeland, de VS, Engeland, Israël, Italië, Zweden, Spanje, Frankrijk, Zwitserland en België nazaten van Mozes en Dina. [Klik -hier- voor de presentatie van Simon]

Eric vervolgde met een uitleg over de Stichting, de gedachten erachter en de wens om van het stamboomonderzoek en de onderlinge contacten vooral een 'familieproject' te maken, waarvoor meer vrijwilligers gezocht worden dan de huidige drie. Dit afgesloten met een oproep in zijn hoedanigheid als penningmeester tot vrijwillige donaties aan de stichting om alle onkosten te dekken, via het op de site vermelde bankrekeningnummer. [Klik -hier- voor de presentatie van Eric]

Albert legde hierna uit hoe de website www.bremermisjpoge.nltot stand kwam en werkt. Hoe daarop de huidige bekende stamboom wordt weergegeven en ook de nog openstaande onderzoeksvragen. Familieleden moeten zich eenmalig registreren om een wachtwoord te krijgen waarmee toegang wordt verkregen tot informatie over nog levende Bremers. De opzet is om in dit 'gesloten deel' van de site meer informatie te verschaffen; e-mailadressen van familieleden, foto's, etcetera. De aanwezigen werden nadrukkelijk uitgenodigd de stamboomgegevens waar mogelijk aan te vullen of corrigeren, maar ook familieverhalen, anecdotes en herinneringen in te zenden voor het blog op de site. [Klik -hier- voor de presentatie van Albert]

Vanzelfsprekend is, wanneer het om een Joodse familie in Europa gaat, de shoah nooit ver weg. Onder de knop 'In memoriam' op de website staan de namen van circa 1.400 mensen (van de totaal 10.000 namen in onze stamboom) direct of indirect deel uitmakend van onze familie, die in de oorlog vermoord werden. Dat wij hun namen nooit vergeten!

Hierna was er alle gelegenheid voor smoezen en nasjen, waarbij vele elkaar tot dan onbekende Bremers volop gespreksstof bleken te hebben en geen moment stilte viel. Na een zeer gezellige avond werd rond elf uur afgesloten.

Zondagochtend 14 december vanaf half elf klonk opnieuw veel geroezemoes in de zaal van het Rechthuis; ruim 50 Bremers waren aanwezig, sommigen na zaterdag opnieuw, en bewezen dat waar Bremers samenkomen, stilte ver weg blijft.

Rond half één kostte het grote moeite het gezelschap even stil te krijgen voor een verhaal van Simon over de familiegeschiedenis, waarin onderdelen van de presentaties op zaterdag terugkwamen (alle sheets van de presentaties staan op de site). [Klik -hier- voor de presentatie van Simon]
Hierna hervatten de aanwezigen hun vaak zeer geanimeerde gespreken, onder het genot van inmiddels aanwezige broodjes.
Na de lunch hield Harmen Snel, van het Amsterdams Stadsarchief, een zeer boeiend en bij tijd en wijle anecdotisch verhaal over Joods begraven in Mokum (lees dit na in het verhaal Sjomrim), de geschiedenis ook van de Muiderbergse begraafplaats en dat verduidelijkte veel over hoe onze familieleden in het verleden omgingen met sterven en teraardebestelling na een tocht per trekschuit van Amsterdam naar Muiderberg.

Inmiddels was de sfeer zeer uitgelaten en het moment gekomen om in de zonovergoten buitenlucht foto's te maken van het hele gezelschap en van 'deelverzamelingen' binnen de groep aanwezige Bremers.

De middag verliep inmiddels snel en de tijd was gekomen voor het geplande bezoek aan de begraafplaats. De tocht voerde langs een aantal inmiddels geïdentificeerde grafstenen van familieleden, waaronder de vermoedelijke van één der kinderen van Mozes en Dina; hun eigen grafstenen werden nog niet ontdekt. Albert had de stenen voorzien van bordjes waarop een QR-code; door die te scannen met een smartphone wordt direct toegang gegeven tot de persoonskaart van de begravene in onze stamboom. Wellicht een unicum in begraafplaatsenland!

Bij iedere steen gaf Albert uitleg over de daar begraven persoon, waarna de aanwezigen, naar Joodse traditie, steentjes op het graf legden en Sarah Bremer en Chantal Suissa-Runne voorgingen in het zeggen van kaddisj jatom, het gebed voor de overledenen.

Voor velen was dit een heel mooie en vaak ook emotionele afsluiting van dit weekend, waarna de aanwezigen huiswaarts gingen. Een aantal bleef nog napraten op het terras van het Rechthuis. 
Daar, maar ook blijkens e-mails aan info@bremermisjpoge.nl en boodschappen op facebook, was de conclusie unaniem dat dit een zeer geslaagd weekend was, een unieke ervaring met vele leuke en soms ook emotionele momenten. Velen pleiten voor een jaarlijkse herhaling, wat wellicht wat erg ambitieus is en zeker meer vrijwilligers vraagt dan de huidige drie.

Zij drieën kijken terug op een zeer geslaagd weekend en hopen op ondersteuning vanuit de Misjpoge bij organisatie van een volgende bijeenkomst en bij verder onderzoek. Daarbij intrigeert de herkomst van voorvader Mozes ben Levie, maar evenzeer willen zij proberen het eventuele nageslacht te achterhalen van de vier overige kinderen van Mozes en Dina, naast Hartog Mozes, Heiman Mozes en Esther Mozes.

Terug naar de inhoud