Moses Levij van breemen - BremerMisjpoge

Ga naar de inhoud

Moses Levij van breemen

Onderzoeksvragen

U treft hier vragen waar voor wij graag uw hulp inroepen.
Mocht u informatie hebben die ons verder helpt met het onderzoek verzoeken wij u deze informatie te mailen aan: info@bremermisjpoge.nl, of via het  contactformulier . U kunt hier ook terecht met uw eigen vragen, danwel aanvullingen/opmerkingen op onze website.

Moses Levij van breemen of Mozes Levie Bremer

De Nederlandse stamvader van onze Bremer familie is op 24-4-1749 in Amsterdam in ondertrouw gegaan met Dina Salomons (Schoelapper). Op dat moment begint onze familie geschiedenis en vanaf dat moment is ook een aanzienlijk deel van de familie in kaart gebracht.

Er is ons al veel bekend, echter ook zijn er nog openstaande vragen. Onze inspanningen hebben tot op heden nog niet geleid tot een antwoord. De interesse gaat uit naar het volgende:

Hoe kunnen we nog verder in de tijd terug gaan of in andere woorden gesteld wie waren de voorvaderen van Moshe ben Leib en waar en wanneer precies is Mozes Levie geboren

Een van de manieren om de zoektocht naar de voorouders van Mozes levie is door naar overeenkomsten in naamgeving te kijken. Het was zeer gebruikelijk in die tijd om een kind en zeker de oudste zoon te vernoemen naar bijvoorbeeld de grootvader. De oudste zoon van Mozes levie heette Hartog Mozes (ook wel Hirtz genoemd). Recentelijk is door Nicole, één van onze 'familieleden' een diepgaand onderzoek uitgevoerd naar potentiële joodse personen die begin 1700 in de buurt van Bremen hebben gewoond. Over de resultaten van deze research later meer.

Een ander aanknopingspunt wat we hebben is dat er aanwijzingen zijn dat Mozes Levie uit een geletterde familie kwam. 'Onze' Moses Levij van breemen kon lezen en schrijven (wat ook geldt voor Dina Salomons). Hierbij kan nog worden opgemerkt dat vanuit de signatuur van Mozes Levie blijkt dat hij een 'Hoog Duits' handschrift had.

De kinderen van een van de dochters (Esther Mozes) hebben de familienaam van de moeder aangenomen. Volgens de archivaris van het Dordts archief gebeurde dat als hetzij de familie van de vrouw (veel) geld doneerde aan de gemeenschap of als de familie in aanzien stond, bijvoorbeeld een Rabbi. Daarom hebben wij onze onderzoeksvragen gestuurd naar het Staatsarchiv Bremen en zijn door Prof. Dr. Konrad Elmshäuser op het spoor gebracht van Wilhelm Godfried (voorheen luisterend naar de naam rabbi Levi uit Lissa).


Zogezegd, Rabbi
Levi (uit Lissa) was in Bremen actief als leraar aan het "Altes Gymnasiun" onder de naam Wilhelm Godfried. Er zijn verschillende bronnen die dit aantonen (zie bijlage), waarmee niet gezegd is dat hier sprake is van een familie band.nDeze Levi is vermoedelijk ook in Amsterdam geweest en wij denken aan een familie relatie met ene Joseph (ook uit Lissa).


Inmiddels hebben wij verschillende bezoeken gebracht aan de Bibliotheca Rosenthaliana een van bijzondere collecties van de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam en hebben uitvoerig gesproken met diverse gespecialiseerde medewerkers. Helaas hebben we niets kunnen vinden in deze zeer uitgebreide verzameling Joodse boeken en geschriften wat kon helpen bij onze speurtocht naar de voorouders van Mozes levie.
 
Het grondige onderzoek van Nicole heeft veel informatie opgeleverd over de Joodse gemeenschappen in Noord Duitsland begin 1700. Er zijn een drietal personen die een nader onderzoek rechtvaardigen, omdat er veel aanwijzingen zijn dat er een relatie zou kunnen zijn met onze Mozes Levie.

(1) Dankelshausen
Circa 1700 woonde in Dankelshausen ene Israel Moses (afkomstig uit Münden), hij ging samen met Levie Hirsh in 1712 naar Oberscheden.
Een broer, Levie Israel ging in 1747 naar Dransfeld. Een zoon 'Moses Levie' probeerde in 1741 zich vergeefs in Münden te vestigen. Onze Mozes Levie kwam iets later in Amsterdam. De roepnaam van zijn oudste zoon van Mozes Levie en Dina Salomons was 'Hirtz'. Mocht Hartog Mozes (alias Hirtz) vernoemd zijn, dan is Levie Hirsh een mogelijke kandidaat. Maar zeker ook Israel Mozes die door Nicole als kandidaat naar voren wordt geschoven.
  
(2) Grossfreden         
Samuel Simon geboren in 1739, ging in 1770 naar Gandersheim en nam de naam Samuel Simon Bremer aan. Zou dit een broer kunnen zijn van onze Mozes Levie?
 
(3) Scharmbeck               
In 1732 leeft ene Levi Hertz in Scharmbeck (in 1730 te Ritterhude) In 1732 was hij 45 jaar, had 7 kinderen en had het moelijk om te overleven. Maar in 1756 heeft hij toch geld om land voor begraafplaats te kopen. Over deze Levi Hertz heeft Nicole nader onderzoek gedaan wat veel informatie heeft opgeleverd, maar nog niet de link naar onze Mozes Levie.


Vragen die ons onder andere bezig houden zijn:

  • Hoe vinden we de voorouders van Moshe ben Leib?

Wat we weten is dat vermoedelijk de vader onder naar de naam Levi (Leib) bekend moet zijn. De plaats van herkomst is waarschijnlijk Bremen, op de akte van ondertrouw staat namelijk vermeld 'Mozes Levij uit breemen'.

  • Ook weten wij dat zowel Mozes Levie Bremer als Dina Salomons Schooelapper zijn begraven op Muiderberg, de exacte plaats van de graven hebben wij helaas nog niet kunnen vinden met de (voor ons) beschikbare bronnen.

Is er op Muiderberg een grafsteen terug te vinden van Mozes en/of Dina?

  • Wat is de werkelijke trouwdatum van Mozes en Dina en zijn hier gegevens bekend

Is er (in het Amsterdams archief) een trouwakte of bv. de Ketoeba (kerkelijke huwelijksakte/contract) van Mozes Levie en Dina bewaard gebleven en is daar eventueel ook (een kopie van) de Ketoeba beschikbaar?
Terug naar de inhoud