Stichting BremerMisjpoge - BremerMisjpoge

Ga naar de inhoud

Stichting BremerMisjpoge

De Stichting BremerMispoge is door Simon, Eric en Albert Bremer opgericht op 12 juni 2013 met als doelstelling:

  • het vergaren, bewaren en publiceren van de kennis omtrent de afstamming en het nageslacht van Mozes ben Levi Bremer en Dina bath Salomon Bremer-Schoelapper

  • het bevorderen en in stand houden van onderlinge contacten tussen de afstammelingen van Mozes en Dina Bremer

  • het verrichten van alle verdere handelingen die met deze doelomschrijving in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn


Na het overlijden van onze voorzitter Simon Bremer is er binnen het bestuur een vacature ontstaan.
Eric en Albert zullen voorlopig samen de doelstellingen van de stichting behartigen en voor eind 2020 een
raadpleging houden binnen de misjpoge over de toekomst van de Stichting BremerMisjpoge.


Wilt u de Stichting BremerMisjpoge financieel ondersteunen, uw donaties zijn meer dan welkom op
       rek. NL87 TRIO 0379 6768 42 ten name van Stichting BremerMisjpoge, Amsterdam
Het bestuur wordt gevormd door:

Vacature - Voorzitter

Eric Bremer - Penningmeester
       [eric@bremermisjpoge.nl]


Albert Bremer - Secretaris
       [albert@bremermisjpoge.nl]Terug naar de inhoud